Skip to main content

Visuaalinen taide: Artikkelit ja tietokannat

SFX-linkistä kokotekstiin

SFX-linkityksen avulla voi siirtyä suoraan artikkelin tai kirjan kokotekstiin, mikäli se on saatavissa. Jos elektronista kokotekstiä ei ole, SFX-linkistä voi tarkistaa, löytyykö painettu lehti tai kirja esimerkiksi Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen tai jonkin muun kirjaston kokoelmista. Mikäli aineistoa ei ole saatavissa oppimiskeskuksesta, sen voi tilata Varastokirjastosta tai aineistovälityspalvelun kautta jostain muusta kirjastosta.

E-aineistojen käyttö ja käyttöoikeudet

E-aineisto on käytettävissä Aalto-yliopiston kiinteässä verkossa tai etäkäyttönä. Etäkäyttö on mahdollista yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle aalto-tunnuksilla kirjautumalla. E-aineistot löytyvät parhaiten käyttämällä Aalto-Finna -portaalia (Selaa tietokantoja) tai LibGuides-Oppaita.

Muut asiakkaat voivat käyttää e-aineistoja oppimiskeskuksen asiakastyasemilta.

Lisätietoa e-aineistojen käytöstä >>

E-aineiston käyttöehdot >>

Linkitys lisensoituun e-aineistoon >>

Artikkelihaku Aalto-Finnasta

Artikkelin otsikko tai DOI tai asiasana(t)

Rajaus: kokoteksti saatavilla

Tiedonhakuportaali: Aalto-Finna

Artikkelihaku kohdistuu Primo Central Index -tietokantaan, missä on aineistoa useasta eri tietokannasta ja eri kustantajilta. Kaikki oppimiskeskuksen kokoelmaan kuuluvat tietokannat eivät ole mukana haussa, eikä hakua voi kohdistaa tietyn alan tietokantoiihn.

Käytä tätä hakutapaa, kun haluat kartoittaa mitä aiheestasi on kirjoitettu eri tietenaloilla. Katso aina viitelistauksen yhteydessä olevasta Rajaa hakua -palkista haun Lähde-tietokannat. Tämä kertoo, mistä tietokannoista viitteet ovat peäisin.

Google Scholar

Löydät Google Scholarilla myös Aalto-yliopiston e-aineistoja:

  • valitse Asetukset
  • valitse Kirjastolinkit
  • kirjoita ja valitse "Aalto University"
  • tallenna asetukset

Apua tiedonhakuun

Vastaamme kaikkiin aineistoihin liittyviin kysymyksiin ja opastamme tiedonhaussa.

Jos haluat henkilökohtaista opastusta tiedonhakuun haluamaasi aiheeseen liittyen:

Tilaa tiedonhaun opastusta >>